ติดต่อเรา

ติดต่อเราได้ที่

  โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

      เลขที่ 406 หมู่ 18 ต.หนองโก  อ. กระนวน จ. ขอนแก่น 40170
      โทรศัพท์ : 043-251350
      โทรสาร  : 043-251260
      www.skwk.ac.th

Message us