ประกาศโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

การจับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมมีความประสงค์จะจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ ยามรักษาการณ์ จำนวน 1 อัตรา สนใจคลิกดูรายละเอียด