แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานและหยุดเรียน

ด้วยโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ณ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2562  จำนวน 80 รายการ โดยจะทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2562 ซึ่งจะต้องมีคุณครูผู้ควบคุมนักเรียนไปร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมาก ทำให้โรงเรียนไม่สามารถจัดทำการเรียนการสอนได้ตามปกติ รายละเอียดเพิ่มเติม