คณะผู้บริหาร ครูโรงเรียนศรกระนวนร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม คุณแม่บุญจันทร์ ชัยสัน ซึ่งเป็นคุณแม่ของคุณครูมณีรัตน์ บริบูรณ์วัฒน์ เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2561 และร่วมงานฌาปนกิจ ณ เมรุวัดศรีสว่าง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น วันที่ 22 กรกฎาคม 2561 เราชาวศรีกระนวนวิทยาคมทุกคนขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวบริบูรณ์วัฒน์ ที่สูญเสียคุณแม่อันเป็นที่รักไป อย่างไม่มีวันกลับ

 

ภาพ >> คลิก