เชิญเที่ยวงาน ครบรอบ 60 ปี อำเภอกระนวน จัดขึ้น ณ บริเวณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฏาคม 2561

ภาพกิจกรรม >> คลิก 

เฟสบุ๊ก >> งานครบรอบ 60 ปี อ.กระนวน