กิจกรรมวันแม่แห่งชาติปีนี้ โรงเรียนจัดงานวันแม่แห่งชาติขึ้นที่หอประชุมโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ในช่วงเช้าของวันที่ 10 สิงหาคม 2561 และในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 คณะผู้บริหารและครูได้เข้าร่วมกิจกรรม ณ ที่ว่าการอำเภอกระนวน

ภาพกิจกรรมงานวันแม่ ที่โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม > คลิก 

ภาพกิจกรรมงานวันแม่ ณ ที่ว่าการอำเภอกระนวน > คลิก