ห้องสมุด

ข่าวสารทั่วไป, ห้องสมุด

ห้องสมุด มอบรางวัลยอดนักอ่าน 11 มิถุนายน 2557

ห้องสมุดโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม มอบรางวัลยอดนักอ่านประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 โดยท่านรองผู้อำนวยการอนุรักษ์ พีรพรพิมล เป็นเกียรติในการมอบรางวัลหน้าเสาธงในครั้งนี้

ข่าวสารทั่วไป, ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน, ห้องสมุด

อบรมการใช้งาน e-book โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 19 ก.ค. 2555

อบรมการใช้งาน e-book โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 19 ก.ค. 2555 คลิกที่นี่เพื่อดูภาพทั้งหมด