งานสังสรรค์ รื่นเริง

งานสังสรรค์ รื่นเริง

คณะครู ร่วมขอพร รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์ 2557

คณะครูศรีกระนวนวิทยาคม ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ วันที่ 11 เมษายน 2557 คณะครูร่วมกัน ขอพร รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ นำโดยท่านผู้อำนวยการสมยศ รัตนถา บรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื่น ก่อนที่คณะครูจะแยกย้ายกันกลับภูมิลำเนาก่อนปิดภาคเรียน