งานประเมินต่างๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์, งานประเมินต่างๆ

ดาวน์โหลดปกแฟ้มสะสมงาน เศรษฐกิจพอเพียง

สามารถแก้ไขได้ โดยการพิมพ์ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง และเปลี่ยนรูปภาพ พร้อมปริ๊นจาก word ครับ ไฟล์หน้าปก แฟ้มสะสมงาน

ข่าวสารทั่วไป, งานประเมินต่างๆ

ประเมินความก้าวหน้า โรงเรียนมาตรฐานสากล 27 มิถุนายน 2557

ศรีกระนวนวิทยาคม รับการประเมินจากคณะกรรมการการติดตามผลการศึกษา มัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556  วันที่ 27 เดือน มิถุนายน 2557