กลุ่มสาระฯสุขศึกษา

กลุ่มสาระฯสุขศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารทั่วไป

วอลเลย์บอลชายหาด ยูโร่เค้ก ไทยแลนด์ บีช วอลเลย์บอล 2014

รายการ วอลเลย์บอลชายหาด ยูโร่เค้ก ไทยแลนด์ บีช วอลเลย์บอล 2014 รุ่น 16 และ 14 เป็นตัวแทนจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมการแข่งขัน

กลุ่มสาระฯสุขศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารทั่วไป

รับรางวัลการแข่งขันกีฬา สพม. และรางวัลชนะเลิศฟุตบอลนักเรียนนักศึกษา

เนื่องจากมีการแข่งขันกีฬาสหวิทยาเขต เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมได้รับรางวัลชนะเลิศในกีฬาหลายประเภท  ได้เป็นตัวแทนเข้าไปแข่งในระดับจังหวัด  และกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 18 ปี ได้รับรางวัลชนะเลิศกีฬานักเรียนนักศึกษาได้เป็นตัวแทนจังหวัดไปแข่งในระดับภาคต่อไป  

กลุ่มสาระฯสุขศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารทั่วไป

บริจาคโลหิต 23 กันยายน 2557

ทางโรงพยาบาลขอนแก่นได้ออกรับบริจาคโลหิตในอำเภอต่างๆ ทางโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมได้มีนักเรียนเข้าร่วมบริจาคโลหิต ได้ยอดจำนวนถุงโลหิตคือ 285 ถุง