กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา

กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา

ศ.ก.ว. แห่เทียนพรรษา 10 กรกฎาคม 2557

ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 คณะครูและนักเรียนร่วมกันแห่เทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน ซึ่งเป็นสายไปตามวัดต่างๆ ดังนี้ คณะสีม่วงและสีเขียว ไป วัดป่ามงคลชัย คณะสีเหลืองและสีแดง ไป วัดศรีสว่าง คณะสีฟ้า ไป วัดป่าปัญญานวมงคล บ้านห้วยโจด