กลุ่มสาระฯวิทย์

กลุ่มสาระฯวิทย์, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารทั่วไป, คลังภาพแบ่งตามกลุ่มงาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มอบรางวัลกิจกรรมสัปดาห์วิทยาสตร์ 2557

เมื่อวันพฤหัสบดีที่  18  กันยายน  2557  มีการมอบรางวัลสำหรับนักเรียนที่แข่งขันกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาตร์  ซึ่งจัดระหว่างวันที่  28  สิงหาคม ถึง 4 กันยายน  2557  ที่ผ่านมา  ซึ่งมีกิจกรรมการแข่งขันหลายรายการ  อาทิเช่น  การแข่งขันจรวดขวดน้ำพร้อมเงินรางวัล  การแข่งขันเครื่องบินพลังยางพร้อมเงินรางวัล   การแข่งขันตอบปัญหา  การจัดสวนถาด  การประกวด Miss Recycle เป็นต้น คลิกดูภาพทั้งหมดที่นี่  

กลุ่มสาระฯวิทย์, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารทั่วไป

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์  ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรม ในวันที่ 4 กันยายน 2557 มีกิจกรรมมากมายเช่น การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันจรวดขวดน้ำ นิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ การแสดงบนเวที และอีกมากมาย  

กลุ่มสาระฯวิทย์, กลุ่มสาระฯศิลปะ, ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน

คณะครู อุดรพัฒนาการ ดูงาน กลุ่มสาระฯวิทย์และศิลปะ

คณะครู โรงเรียนอุดรพัฒนาการ ศึกษาดูงานกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และศิลปะ ในวันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม 2557