ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ เพื่อแจ้งให้ครู นักเรียน ผู้ปกครองทราบ เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของโรงเรียน

กลุ่มสาระฯภาษาไทย, ข่าวประชาสัมพันธ์

“ซูโม่” เด็กคัดลายมือศรีกระนวน รับโล่รางวัลที่ 3 ระดับชาติ

จากผลงานคัดลายมือที่สวยงาม จากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ทำให้ “ซูโม่” นักเรียนคัดลายมือ จากกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน ใน การประชุมและการแข่งขันความสามารถด้านภาษาไทย ระดับประเทศ โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติปี 2561 ในงานนี้ “ซูโม่” ได้เข้าร่วมการแข่งขันคัดลายมือ ได้รับรางวัลที่ 3  งานนี้จัดขึ้น ณ โรงแรมเอเชียแอพอร์ท กรุงเทพฯ นำความปลาบปลื้มใจมาให้ชาวศรีกระนวนวิทยาคมกันถ้วนหน้า

กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน, ข่าวประชาสัมพันธ์

ตัวอย่าง การเขียนกิจกรรมสาธารณประโยชน์

เป็นเล่มตัวอย่าง การกรอก การใส่ภาพ ในเล่มกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่นักเรียนทุกคนต้องผ่าน หากมีข้อสงสัย ติดต่อ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน https://photos.app.goo.gl/arKwsjH6pau7XRY69