เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2561 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม นำโดยท่านผู้อำนวยการสุรเชษฐ รูปต่ำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ได้จัดพิธีรับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี รางวัลชนะเลิศการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านอีสานโปงลาง เทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561 และมีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนวงโปงลาง “ออนซอนอีสาน” ที่มีความตั้งใจ มุ่งมั่น ทำผลงานสร้างชื่อเสียงให้กับทางโรงเรียน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.