จากผลงานคัดลายมือที่สวยงาม จากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ทำให้ “ซูโม่” นักเรียนคัดลายมือ จากกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน ใน การประชุมและการแข่งขันความสามารถด้านภาษาไทย ระดับประเทศ โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติปี 2561 ในงานนี้ “ซูโม่” ได้เข้าร่วมการแข่งขันคัดลายมือ ได้รับรางวัลที่ 3  งานนี้จัดขึ้น ณ โรงแรมเอเชียแอพอร์ท กรุงเทพฯ นำความปลาบปลื้มใจมาให้ชาวศรีกระนวนวิทยาคมกันถ้วนหน้า

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.