ดาวน์โหลดจากเว็บนี้เลยนะครับ

https://logbook-teacher.otepc.go.th/

ให้ศึกษาคู่มือในเว็บ หากคุณครูมีข้อสงสัย หรือต้องการเข้ากลุ่มเพื่อสอบถามรายละเอียดเชิงลึก ให้เข้าไปในกลุ่มเฟสนี้ครับ

https://www.facebook.com/groups/logbook.teacher

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.