24 มีนาคม 2561 การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีนัมเบอร์วัน TO BE NUMBER ONE IDOL 8 รอบกรุงเทพมหานคร จากผู้เข้าประกวดทั้งสิ้น 172 คน คัดให้เหลือ 10 คนสุดท้าย ผลการประกวด ผ่านการคัดเลือกเป็น 1 ใน 40 คนที่จะได้เข้าสู่รอบระดับประเทศ

[cws_gpp_images_by_albumid id=6537147247017573633 theme=projig show_details=0 row_height=200 num_results=0]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.