สำหรับปีการศึกษานี้ ค่อนข้างเปลี่ยนจากเดิม ลูกเสือ และยุวกาชาด จะเข้าค่ายแยกกัน ม1-ม2-ม3 ภาพกิจกรรมเลยนะครับ

[cws_gpp_images_by_albumid id=6513551498246242049 theme=projig show_details=0 row_height=200 num_results=0]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.