20 มกราคม 2561 นายธนัท ไชยทิพย์ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม พร้อมด้วยนางลักษณ์มณี แสงสุพิน นายวราวุธ สร้อยพิมาย รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม นำครูและนักเรียนเข้าร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 8 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ จ.นครราชสีมา โดยมีผู้เข้าประกวดทั้งสิ้น 237 คน ผลการคัดเลือกโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมผ่านการคัดเลือกเป็น 1 ใน 8 คน ได้แก่ นายฉัตรชัย ภูสมพงษ์ นักเรียนชั้น ม.4/6 ซึ่งจะได้เข้าเก็บตัวฝึกซ้อมที่บ้านทูบีนัมเบอร์วัน และทำกิจกรรมเป็นเวลา 5 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.-4 พ.ค. 61 โดยจะมีการพัฒนาทักษะเยาวชนต้นแบบในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านวิชาการ อาทิ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ด้านการร้อง การเต้น การแสดง ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ การเรียนรู้เข้าสังคม การพัฒนาไอคิวและอีคิว โดยจะมีการประมวลภาพมาออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 17.00-17.25 น.ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (NBT)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.