ธนาคารขยะได้มอบรางวัลนักสะสมขยะรีไซเคิลของภาคเรียนที่ 1 /2560 ในระดับม.ต้น และ ม.ปลาย

สำหรับภาคเรียนที่สอง คุณครูอภิรดี แจ้งว่า จะเป็นแข่งขันแบบคณะสี เงินรางวัลจะมอบให้ในวันแข่งขันกีฬาสี

ฝากให้ครูช่วยกระตุ้นให้นร. ในคณะสีเก็บขวดรีไซเคิลด้วยนะคะ

[cws_gpp_images_by_albumid id=6501119080721985441 theme=projig show_details=0 row_height=200 num_results=0]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.