คณะครูและนักเรียนโรงเรียนศรีกระนวนร่วมพิธีเปิดงานงิ้วประจำปี 2560 ณ อำเภอกระนวน เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 นับเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เราชาว ศกว.ร่วมกับชุมชนครับ

[cws_gpp_images_by_albumid id=6500036180582374257 theme=projig show_details=0 row_height=200 num_results=0]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.