โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตใหม่  คือ นางสาววัลลีย์ แสงสว่าง และ นางสาว ภิรพร พิสสาพิมพ์ นางนิตยา สมอหมอบ และนางนฤมล ศรีทน

[cws_gpp_images_by_albumid id=6500786871501993345 theme=projig show_details=0 row_height=200 num_results=0]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.