โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ร่วมกับ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เชิญร่วมกิจกรรม ชมฝนดาวตก เจมินิดส์ (Geminids) ในวันที่ 14 ธันวาคม 2560 นี้ เวลาตั้งแต่ 18.00 น. เป็นต้นไป

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.