ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.วิมลมาศ กางจันทา ชั้น ม.๖/๑๒ นักเรียนวงดนตรีไทย โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ได้รับคัดเลือกให้เป็น”เยาวชนดีเด่น” สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี ๒๕๖๑

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.