วันที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00 น. นายธนัท ไชยทิพย์ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ได้รับโล่รางวัล Prime Minister Road Safety Award จากผู้แทนนายกรัฐมนตรี นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในงานสัมมนา ระดับชาติ ครั้งที่ 13 “Invest for Sustainable Road Safety : การลงทุนและการจัดการเชิงผลลัพธ์สู่ความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืน” และได้ร่วมอภิปรายเวทีนำเสนอองค์ความรู้ “ลงทุน…เพื่อเด็กไทยปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนน” ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.