วันที่ 12 กรกฏาคม 2560 ท่านรองผู้อำนวยการ วราวุธ สร้อยพิมาย รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม เดินทางพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เพื่อไปรับรางวัล “รองผู้อำนวยการดีเด่น ประจำปี 2559” ณ โรงแรมโกลเด้น ซีตี้ ระยอง (Golden City Rayong Hotel) จังหวัดระยอง ในโอกาสนี้ชาวศรีกระนวนวิทยาคม ขอแสดงความยินดีและชื่มชนกับรางวัลดังกล่าวด้วยนะครับ

[cws_gpp_images_by_albumid id=6441783286569271697 theme=projig show_details=0 row_height=200 num_results=0]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.