วันที่ 3 มิถุนายน 2560 ห้องสมุดโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม มอบรางวัลยอดนักอ่านประจำปี 2559 ให้กับนักเรียนจำนวน 52 คน ซึ่งตัดสินจากบันทึกรักการอ่าน จำนวน 72 เรื่องต่อปี นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัล นายสุณัฐพงศ์ นามศรี นักเรียนชั้น ม.5 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

[cws_gpp_images_by_albumid id=’6438446747971656289′ theme=projig show_details=0 row_height=200 num_results=0]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.