การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครู สู่ครูมืออาชีพ สหวิทยาเขตน้ำพอง-กระนวน วันที่ 11 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

IMG_7930 IMG_7936 IMG_7943 IMG_7946 IMG_7953 IMG_7960 IMG_7961 IMG_7976 IMG_7977

 

คลิกที่นี่เพื่อดูภาพทั้งหมด

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.