[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_single_image image=”3228″ css_animation=”top-to-bottom” border_color=”grey” img_link_target=”_self” img_size=”520×54″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”3226″ border_color=”grey” img_link_target=”_self” img_size=”452×300″ css_animation=”top-to-bottom”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2516ได้เปิด สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แบบสหศึกษา 2 ห้องเรียน นักเรียน 90 คน โดยอาศัยสถานที่หอประชุมโรงเรียนกระนวนเป็นสถานที่เรียนอยู่ในแปลงที่ ขก.2030 จำนวน 9 ไร่ 3 งาน 36.5 ตารางวา ในปีแรกที่เปิดสอนมีนายสวาท  ภูคำแสน เป็นครูใหญ่และครูอีก 3 คน  นักการภารโรง 1 คน ต่อมาในปี พ.ศ.   2518 ได้ย้ายมาเรียน ณ ที่ตั้งปัจจุบัน   ซึ่งทางราชการได้อนุมัติงบประมาณก่อสร้างอาคารแบบ 216ก. ให้ 4 ห้องเรียน

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]

ต่อมามีการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวอีก 1 หลัง 8 ห้องเรียน โดยโรงเรียนขยายแผนการเรียนเพิ่มตลอดจนเพิ่มจำนวนครู, ลูกจ้างและงบประมาณก่อสร้าง ปี พ.ศ. 2529 กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายสมภาร ร่มโพธิ์ทอง   มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ แทนนาย สวาท ภูแสนคำ   ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_text_separator title=”พ.ศ. 2532″ title_align=”separator_align_center” color=”grey”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]กรมสามัญศึกษา อนุญาตให้โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม เปิดโรงเรียนสาขาขึ้นที่   ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน โดยทำการเรียนสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และในปีนี้   กรมสามัญศึกษาได้แต่ตั้งให้ นายรัฐวุฒิ ชัยวิศิษฐ์   มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแทนนายสมภาร ร่มโพธิ์ทอง   ที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโพนพิสัย จ.หนองคาย[/vc_column_text][vc_text_separator title=”พ.ศ. 2534″ title_align=”separator_align_center” color=”grey”][vc_column_text]กรมสามัญศึกษา อุมัติให้สาขาของโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมได้แยกออกไปตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาอันมีชื่อเป็นเอกเทศว่า “โรงเรียนยางคำพิทยาคม”[/vc_column_text][vc_text_separator title=”พ.ศ. 2536″ title_align=”separator_align_center” color=”grey”][vc_column_text]เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาพาณิชยกรรม เป็นปีแรกจำนวน 1   ห้องเรียน 40 คน และได้ซื้อรถยนต์ 6 ล้อโตโยต้าไดนา สีน้ำเงิน ขนาด 115 แรงม้า 1   คัน ราคา 405,000 บาท[/vc_column_text][vc_text_separator title=”พ.ศ. 2537″ title_align=”separator_align_center” color=”grey”][vc_column_text]โรงเรียนจัดแผนการสอนเป็น 13-12-13/10-10-7 จำนวน 65ห้องเรียน   ซึ่งมีอาคารเรียนและอาคารประกอบดังนี้

 1. อาคารเรียนถาวร 4 หลัง
 2. อาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง
 3. อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง
 4. อาคารหอสมุด (ปรับปรุงจากอาคารหอสมุดเล็ก) 1 หลัง
 5. โรงฝึกงาน 4 หลัง 8 หน่วย
 6. ศูนย์ประชาสัมพันธ์ 1 หลัง
 7. โรงอาหารชั่วคราว 1 หลัง
 8. ป้อมยาม 1 หลัง
 9. เครื่องกรองน้ำเย็นนักเรียน 2 ที่

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_text_separator title=”พ.ศ. 2538″ title_align=”separator_align_center” color=”grey”][vc_column_text]กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้จัดตั้งสาขาขึ้นที่ บ้านทุ่งใหญ่ตำบลบ้างฝาง อำเภอกระนวนโดยได้รับการบริจาคที่ดินจากสภาตำบล เปิดรับ ม. 1 จำนวน 2 ห้องเรียน   นักเรียน 82 คน ซึ่งมีนายสมยศ รัตนถา เป็นหัวหน้าสาขา[/vc_column_text][vc_text_separator title=”พ.ศ. 2539″ title_align=”separator_align_center” color=”grey”][vc_column_text]กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายสมศักดิ์ ตันประเสริฐ   ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จังหวัดขอนแก่น   มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม แทนนายรัฐวุฒิ ชัยวิศิษฐ์   ที่ย้ายไปโรงเรียนมัญจาศึกษา ซึ่งมีการพัฒนาหลายอย่างในช่วงปี 2539 เช่น

 • ซื้อเครื่อง Laser Printer
 • ซื้อเครื่องโทรสาร
 • ซื้อเครื่องพิมพ์สำเนา
 • ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ติดตั้งระบบแลน 1 ชุด
 • ติดตั้งโทรศัพท์ภายในครบทุกหมวดวิชา

[/vc_column_text][vc_text_separator title=”พ.ศ. 2540″ title_align=”separator_align_center” color=”grey”][vc_column_text]ผู้ปกครองได้บริจาคเงินซื้อพัสดุที่สำคัญหลายอย่าง จัดซื้อรถตู้นิสสัน 1 คันเพื่อใช้ในงานราชการ และโรงเรียนสาขาตำบลทุ่งใหญ่   ได้แยกไปตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาอันมีชื่อเป็นเอกเทศว่า   “โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา” และมีนายสมยศ รัตนถา เป็นครูใหญ่[/vc_column_text][vc_text_separator title=”พ.ศ. 2541″ title_align=”separator_align_center” color=”grey”][vc_column_text]กรมสามัญศึกษาอนุมัติเงินงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนถาวรสูง 3 ชั้น แบบพิเศษ   หลังคาทรงไทยงบประมาณ 9,750,000 บาท ซึ่งได้มอบโอนในเดือนสิงหาคม 2542[/vc_column_text][vc_text_separator title=”พ.ศ. 2543″ title_align=”separator_align_center” color=”grey”][vc_column_text]ผู้อำนวยการนายวิรัช เจริญเชื้อ ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งแทนนายสมศักดิ์ ตันประเสริฐที่ย้ายไป ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกรมสามัญศึกษาจังหวัดตาก   ได้มีการปฏิรูปอาคารสถานที่อย่างขนาดใหญ่ โดยได้สร้าง

 •   อาคารโรงอาหารขนาดใหญ่ ใช้งบทั้งสิ้น 1,200,000 บาท
 •   ประตูหน้าโรงเรียนใช้งบประมาณ 500,000 บาท
 •   ปรับปรุงใต้ถุนอาคาร 2 เป็นห้องสำนักงานใช้งบ 1,000,000 บาท
 •   ปรับปรุงสวนหย่อมเป็นการสร้างบรรยากาศในโรงเรียนให้ร่มรื่นสวยงามใช้งบ 350,000   บาท
 •   เทคอนกรีตภายในบริเวณโรงเรียนทุกสาย ใช้งบ 1,900,000 และได้มีการนำเอาระบบประกันคูณภาพสถานศึกษามาปรับปรุง
 •   พัฒนาคุณภาพการศึกษา   ให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากสังคมและชุมชน

[/vc_column_text][vc_text_separator title=”พ.ศ. 2547″ title_align=”separator_align_center” color=”grey”][vc_column_text]

 • ได้รับรางวัลดีเด่นระบบการดูแลช่วยเหลือนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4
 • ชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาในการประกวดสถานศึกษาที่ส่งเสริมและสนับสนุนมารยาทไทยดีเด่นตามโครงการงามอย่างไทย   จากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนาธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม
 •   รางวัลพระราชทานยอดเยี่ยมสถานศึกษา “รักการอ่านสานสู่ฝัน”   ด้านส่งเสริมนักคิดคำนวณ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 • สถานศึกษาดีเด่นที่ประสบความสำเร็จด้านการดำเนินงาน เรื่อง   ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามโครงการสายใยครูและศิษย์ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

[/vc_column_text][vc_text_separator title=”พ.ศ. 2548″ title_align=”separator_align_center” color=”grey”][vc_column_text]

 • ปรับปรุงใต้ถุนอาคาร 1 เป็นห้องเสริมสวย,   ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา, ห้องดนตรีสากล
 • ปรับปรุงอาคาร 3 และห้องปฏิบัติการ 8 ห้อง คือ ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ,   ห้องปฏิบัติการสังคมศึกษา, ห้องปฏิบัติการภาษาไทย, ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์,   ห้องปฏิบัติการเคมี, ห้องปฏิบัติการชีวะ,ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์,   ห้องปฏิบัติการวิทย์ ม.ต้น เป็นห้อง E-Class room มีเทคโนโลยีสารสนเทศ   เพื่อการเรียนการสอนสมบูรณ์แบบ
 • ปรับปรุงอาคาร ICT เป็นห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องนิเทศการสอน (โทรทัศน์วงจรปิด)
 • มุงหลังคาสนามบาสเก็ตบอล
 • สร้างห้องน้ำมาตรฐาน สำหรับนักเรียน 40 ห้อง

[/vc_column_text][vc_text_separator title=”พ.ศ. 2549″ title_align=”separator_align_center” color=”grey”][vc_column_text]โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน   ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา   2548และในปีนี้ได้ผ่านการประเมินภายนอก (สมศ.) รอบ 2[/vc_column_text][vc_text_separator title=”พ.ศ. 2552″ title_align=”separator_align_center” color=”grey”][vc_column_text]โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน   ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2552 เป็นสมัยที่ 3 ในรอบ 10   ปีจึงได้เข้ารับพระราชทาน รางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี   นับเป็นเกียรติประวัติสูงสุดของสถานศึกษา   นอกจากนี้ยังได้รับการยกระดับคัดเลือกให้เป็น โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class   Standard School) เป็น 1 ใน 500 โรงเรียนทั่วประเทศ

ปัจจุบัน โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมได้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จนถึงตอนปลาย    รวม 72 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 3,410 (*ข้อมูลสำรวจ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2554)โดยมีท่านผู้อำนวยการ สมยศ รัตนถา เป็นผู้อำนวยการ[/vc_column_text][vc_single_image image=”3227″ alignment=”center” border_color=”grey” img_link_target=”_self” img_size=”600×464″ css_animation=”top-to-bottom”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_single_image image=”3231″ css_animation=”top-to-bottom” border_color=”grey” img_link_target=”_self” img_size=”520×53″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_single_image image=”3232″ css_animation=”top-to-bottom” border_color=”grey” img_link_target=”_self” img_size=”113×167″ alignment=”center”][/vc_column][/vc_row]