ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

โรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ในเขตอำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทาน 3 สมัย และยังเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School) เปิดสอนในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 สำหรับ ม.ปลาย เปิดสอนสายวิทย์-คณิต และสายภาษา (อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น)

E-News Letter ฉบับล่าสุด

https://www.skwk.ac.th/wp-content/uploads/2018/08/lette-20rฉบับ-ฟุตวอลเล่ย-1-300x424.jpg