• วันครู

  • Merry Christmas

  • วันเฉลิมพระชนมพรรษา

  • ร่วมต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

โรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ในเขตอำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทาน 3 สมัย และยังเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School) เปิดสอนในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 สำหรับ ม.ปลาย เปิดสอนสายวิทย์-คณิต และสายภาษา (อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น)

E-News Letter ฉบับล่าสุด

https://www.skwk.ac.th/wp-content/uploads/2019/03/11-1-300x424.jpg