ภาพกิจกรรม

2560#ชมรมทูบีนัมเบอร์วันเข้ารับมอบชุดตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ จากปปส.ภาค4 จังหวัดขอนแก่น(09/11/2560)