ภาพกิจกรรม

2560#ร่วมงานกีฬาบัวใหญ่พิทยาคมและสำรวจเส้นทางปั่นจักยานน้ำตกบ๋าหลวง(08/11/2560)