ภาพกิจกรรม

ครู ศกว.ร่วมประชุมวิชาการการวิจัยด้านการคิด