ภาพกิจกรรม

นร.ดนตรีพื้นเมือง รำบวงสรวง ปู่ศรีสุทโธ