ลิงค์อัลบั้มภาพทั้งหมด

อัลบั้มภาพ ปี 2560

60-01-05 กีฬาประเพณีบาสเกตบอล
60-01-12 พิธีกล่าวคำปฏิญาณเป็นครูที่ดี
60-01-16 วันครูครั้งที่ 61

อัลบั้มภาพ ปี 2559

59-01-07 เข้าค่ายลูกเสือ
59-01-15 บริจาคโลหิต
59-01-20 เลี้ยงส่งคณะครูย้าย
59-02-05 ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรนักเรียนมารยาทดีเด่น/นักกีฬา
59-02-08 ท่านชาญวิทย์ ทับสุพรรณ ผู้ตรวจราชการ
59-02-10 ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรแข่งดนตรี หน้าเสาธง
59-02-15 งานเลี้ยงส่งท่านรองนพดลและเลี้ยงต้อนรับท่านรองสุชาติ
59-02-16 ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2558
59-02-18 ทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน 18 กุมภาพันธ์
59-02-17 Open House 
59-02-19 แสดงความยินดีกับนักเรียน สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ และ ภาษาไทย
59-02-20 กิจกรรมสอนเสริมโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 20 กุมภาพันธ์ 2559
59-02-25 อบรมเทคนิคการให้คำปรึกษา
59-05-24 ประชุมผู้บริหาร สพม.25 ครั้งที่ 5/2559
59-06-16 ไหว้ครู ประจำปี 2559 (ม.ปลาย)
59-06-16 ไหว้ครู ประจำปี 2559 (ม.ต้น)
59-06-27 วันสุนทรภู่
59-06-27 วันสุนทรภู่ อัลบั้ม2
59-06-27 กีฬาต้านยาเสพติด ระหว่าง ศกว. และ รพ.พระยุพราชกระนวน 
59-06-29 ช่วยเหลือนักเรียนบ้านถูกไฟไหม้ ณ บ้านผักหนาม
59-06-29 รับโล่ถนนปลอดภัย 
59-06-30 อาคารสถานที่ ภายใน รร.ศกว. ปี 59 ถ่ายโดย winmin55
59-07-01 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามประจำปี 2559
59-07-01 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามประจำปี 2559
59-07-12 ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ How to make barbecue (BBQ)
59-07-13 พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ศกว.
59-07-13 แสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต
59-07-15 แห่เทียนเข้าพรรษาวัดบ้านน้ำอ้อม
59-07-15 แห่เทียนเข้าพรรษา วัดบ้านหนองกุงใหญ่
59-07-15 แห่เทียนเข้าพรรษา คณะสีม่วง
59-07-25 อบรม STEM กล้องครูจักรพงษ์ อามาตย์สมบัติ
59-07-25 อบรม STEM กล้องครูจารุพร
59-08-27 ถวายพระพรพระบรมโอรสาฯ
59-08-5 เดินรณรงค์ออกเสียงประชามติ
59-08-12 วันแม่ปี 59
59-09-23 มอบเกียรติบัตรกลุ่มภาษาอังกฤษ เสริมปัญญา
59-11-10 ประเมินค่านิยม 12 ประการ
59-11-11 ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน
59-11-22 กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี ถวาย ร.9
59-11-25 วันธีรราชเจ้า 
59-11-29 มอบรางวัลฟุตวอลเลย์
59-12-1 ออกกำลังกายสนองนโยบายรัฐบาล
59-12-1 ทำบุญตักบาตรถวายแด่ในหลวง 
59-12-26 วันคริสมาส (Christmas Day)

 

อัลบั้มภาพ ปี 2558

58-01-08 ยุวกาชาดม.3 เขื่อนอุบลรัตน์
58-01-08 เข้าค่ายลูกเสือ ค่ายเปรม
58-01-16 วันครู ครั้งที่ 59
58-01-22 คืนความสุข อ.กระนวน งานศพปลอดเหล้า ปลอดการพนัน
58-02-05-มอบรางวัลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
58-02-10 มอบรางวัลธนาคาร รร. เขตพื้นที่ และวงพื้นเมือง
58-02-10 อบรมของ กอรมน
58-02-10 เปิดนิทรรศการตลาดนัดอุดมศึกษา
58-02-18 วันสถาปนารร
58-02-4 เลือกตั้งสภานักเรียน
58-02-9 ม.6ขึ้นหน้าเสาธง
58-04-8 มอบตัวนักเรียนชั้นม.1
58-05-12 ประชุมผู้ปกครอง
58-05-14 ปฐมนิเทศนักเรียน 58
58-05-28-อบรมทบทวนลูกเสือ
58-05-29-ตักบาตรวิสาขบูชา
58-05-29-รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก
58-06-06-รับน้องห้องกิ๊ฟ
58-06-11 วันแซยิด ผอ.สมยศ รัตนถา
58-06-18 วันไหวครู ปี 2558
58-06-26 วันสุนทรภู่
58-06-26 วันสุนทรภู่-กิจกรรมต้านยาเสพติด
58-06-29-มอบรางวัลภาษาจีน 58
58-06-30 ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
58-07-01 สถาปนาลูกเสือ
58-07-09-รับเกียรตบัตรลูกเสือ
58-07-31-แห่เทียนเข้าพรรษา
58-08-14 ถ่ายโรงเรียนทำวารสาร
58-08-18 วันแม่
58-08-21 ประเมินผลการบริหารจัดการรร.มาตรฐานสากล
58-09-09 คณิตคิดเร็ว
58-09-09 อบรม อย น้อย
58-09-16 โครงการถนนปลอดภัย และการประกวด To BE Numer One Dancer
58-09-16-อบรมจริยธรรม
58-09-19 ค่ายคณิต58
58-09-21 มอบรางวัลสัปดาห์คณิต
58-11-10 ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
58-11-17 กีฬาสี 58
58-12-15 ต้อนรับผู้อำนวย ธนัท ไชยทิพย์
58-12-28 จากพี่สู่น้อง เรารักศรีกระนวน
58-12-30 CHRISTAS DAY กล้องส้ม
58-12-30 งานเลี้ยงปีใหม่โรงเรียน กล้องส้ม

อัลบั้มภาพ ปี 2557

57-01-02-ค่ายแนะแนวน้องๆ57
57-01-02-มอบของขวัญปีใหม่ ผอ.สมยศ รัตนถา
57-01-10 มอบรางวัลหมวดภาษาอังกฤษ
57-01-16 วันครู
57-01-17 มอบของขวัญปีใหม่ให้ตำรวจจราจร
57-01-17 บริจาคโลหิตที่อำเภอ
57-01-19 งานแนะแนวอาชีพ
57-01-23-ลูกเสือ ม.1 เข้าประจำกอง
57-01-29 พลังคิดสะกิดโลก
57-01-29-แนะแนวห้องกิ๊ฟ
57-01-31 มอบรางวัลกลุ่มสาระสังคมฯ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
57-02-01 ค่ายสานฝันสู่รั้วมหาลัย อ.ลิ้ง
57-02-05 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ
57-02-10 เตะบอลกับนางิ้ววิทยาสรรค์
57-02-10-ประชุมผ้าป่าศิษย์เก่า
57-02-11 ถ่ายนักเรียน ม .6 ปีจบ 57 ภาพครึ่งตัวเดี๋ยวเพื่อทำไวนิล
57-02-13 รับรางวัลกลุ่มสาระฯ ศิลปะ จากงานศิลปหัตถกรรม 
57-02-13 รับรางวัลหน้าเสาธง นักมวย
57-02-18 ปัจฉิมนิเทศ 
57-02-19-เลือกตั้งประธานนักเรียน
57-02-21-สอบใบขับขี่
57-02-26 ปัจฉิมรด.56
57-03-03-ผ้าป่าโรงเรียน
57-04-11-รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่
57-05-13-18 เข้าค่ายครูฝึด รด.ปี 2-3
57-05-14 ลงทะเบียนเรียน ม.2-3-5-6
57-05-15 ปฐมนิเทศนร.ม.1 ม.4
57-05-15 ผู้ว่าเยี่ยมบ้านสวน
57-05-21 รับรางวัลนักฟุตบอล
57-05-22-แม่ค้าศรีกระนวน
57-05-26 พิธีประกาศเจตนารมย์ต่อต้านยาเสพติด 
57-05-28 ประเมินคุณครูผูสอนดีเด่น
57-05-29 คุณ วิล มอบทุนเด็กเรียนดี
57-06-02 ร่วมแสดงความยินดีกับวิทยฐานะ ผอ.และครูเชี่ยวชาญ
57-06-04 คัดเลือกรด
57-06-08 ประกวดบทเพลงรักแห่งแผ่นดิน
57-06-11 งานวันเกิด ผอ.สมยศ
57-06-11-มอบรางวัล ยอดนักอ่าน งานห้องสมุด
57-06-12 วันไหว้ครู 57
57-06-13 English camp
57-06-20 บริจาคเลือดที่อำเภอ
57-06-27 ประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล
57-06-27 วันสุนทรภู่
57-06-28 ฮักแพงขอนแก่น
57-07-01 วันสถปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
57-07-02 เลือกประธานคณะสี
57-07-02 รุ่นพี่รด.มาเยี่ยมรุ่นน้อง
57-07-07-รับรางวัลนาฎมวยไทยที่สอง
57-07-10 แห่เทียนพรรษา 
57-07-10-มอบเกียรติบัตรลูกเสือ แข่งขันระเบียบแถว
57-07-10-แห่เทียนเข้าพรรษา
57-07-16 ประเมินสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง
57-07-18 ศึกษาดุงานของ YC
57-07-22 การแสดง ฉ่อย ของโอเล่ การละคร
57-07-22 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา มาศึกษาดูงาน
57-07-23 มอบรางวัลทายผลบอลโลก
57-07-23 รับน้อง รด.
57-07-24 พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด
57-07-24 อบรมเชิงปฏิบัติการถนนสีขาว
57-07-24 แนะแนวสู่อาเซียน
57-08-08 วันแม่แห่งชาติที่โรงเรียน
57-08-12 วันแม่ที่อำเภอ
57-08-13 ประชุมงบประมาณที่หนองคาย
57-08-22 พิธีปิดค่าย รด.
57-08-29 รับรางวัลฟุตบอลไทคัพ
57-08-29 โรงเรียนหนองแวงหนองตุ ศึกษาดูงาน
57-09-02 ทำบุญวงโยธวาทิต
57-09-04 วันวิทยาศาสตร์ 57
57-09-17 วันสันติภาพโลก
57-09-19 การแข่งกีฬา สพม.25
57-09-23 บริจาคโลหิต อำเภอ
57-09-23 มอบรางวัลกีฬา
57-09-26 วอลเล่ย์บอลชายหาด
57-09-29 งานเกษียณอาจารย์สุมิตร และนักการ อนันต์
57-10-05 ประชุมครูสหวิทยาเขต
57-10-14 ภาพกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรม ที่ รร.เทพศิรินทร์
57-10-23 ปิยะมหาราช ที่ว่าการอำเภอ
57-10-23 มอบรางวัลวอลเลย์บอล
57-10-24 ฟุตบอลชิงชนะเลิศ สพม.25 เกมส์
57-10-26 รับรางวัล สพม.25 เกมส์
57-10-29 มอบเกียรติบัตรเพลงคณิต
57-11-14 กีฬาสีกล้องส้ม ปี 57
57-11-14 ขบวนพาเหรดกีฬาสี ปี 57
57-11-19 ผอ.ต้อนรับนายกตู่
57-11-25 เข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
57-12-03 ตักบาตร วันพ่อ
57-12-03-แข่งคณิคคิดเร็ว
57-12-04 วันพ่อที่ โรงเรียน
57-12-05 วันพ่อที่อำเภอ
57-12-16 วันกีฬาแห่งชาติ
57-12-17 Chrismas day
57-12-19 มอบรางวัลร้องเพลงปลุกใจ
57-12-29 กีฬาครู
57-12-29 ตักบาตรปีใหม่
57-12-29 เลี้ยงปีใหม่ ต้อนรับปี 58