TO BE NUMBER ONE

ยินดีกับรางวัล “ผลการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ระดับดีเยี่ยม”

ยินดีกับรางวัล “ผลการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ระดับดีเยี่ยม”

โครงการขับขี่ปลอดภัยสวมใส่หมวกกันน็อค

โครงการขับขี่ปลอดภัยสวมใส่หมวกกันน็อค

· TO BE NUMBER ONE, งานปกครอง
พิธีประกาศเจตนารมณ์ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 26 พฤษภาคม 2557

พิธีประกาศเจตนารมณ์ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 26 พฤษภาคม 2557

รณรงค์ประหยัดพลังงาน “พลังคิดสะกิดโลก”

รณรงค์ประหยัดพลังงาน “พลังคิดสะกิดโลก”

· TO BE NUMBER ONE
โครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กลุ่มเสี่ยงในโรงเรียน

โครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กลุ่มเสี่ยงในโรงเรียน

ร่วมเชียร์ ‪วงดนตรีลูกทุ่งศรีกระนวนวิทยาคม ในรายการชิงช้าสวรรค์ 1 กรกฏาคม 2559

ร่วมเชียร์ ‪วงดนตรีลูกทุ่งศรีกระนวนวิทยาคม ในรายการชิงช้าสวรรค์ 1 กรกฏาคม 2559

ศรีกระนวนเจ๋ง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ การประกวดผลงานต่อยอดค่ายการเงินทิสโก้ รุ่นที่ 5

ศรีกระนวนเจ๋ง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ การประกวดผลงานต่อยอดค่ายการเงินทิสโก้ รุ่นที่ 5

ภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินการห้องเรียนสีขาว และ To Be Number One

ภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินการห้องเรียนสีขาว และ To Be Number One

ภาพกิจกรรม การอบรมโครงการถนนปลอดภัยและการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN Dancercise S.K.W. CHAMPIONSHIP 2015

ภาพกิจกรรม การอบรมโครงการถนนปลอดภัยและการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN Dancercise S.K.W. CHAMPIONSHIP 2015

ชมรม TO BE NUMBER ONE ศรีกระนวนจัดโครงการค่ายเยาวชนแกนนำอาสาต้านยาเสพติด ประจำปี 2558

ชมรม TO BE NUMBER ONE ศรีกระนวนจัดโครงการค่ายเยาวชนแกนนำอาสาต้านยาเสพติด ประจำปี 2558

· TO BE NUMBER ONE