ผลงานโรงเรียน

พิธีรับถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพฯ

พิธีรับถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพฯ

รับโล่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการ “สตาร์ทอย่างมีสติ ขับขี่อย่างมีวินัย สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์”

รับโล่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการ “สตาร์ทอย่างมีสติ ขับขี่อย่างมีวินัย สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์”

ภาพกิจกรรมงานเปิดหอเกียรติยศ และสมาคมผู้ปกครอง

ภาพกิจกรรมงานเปิดหอเกียรติยศ และสมาคมผู้ปกครอง

· ผลงานโรงเรียน
โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมได้รับรางวัลชนะเลิศ สถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประจำปี 2558

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมได้รับรางวัลชนะเลิศ สถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประจำปี 2558

ภาพกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2558

ภาพกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2558

พิธีทำบุญขึ้นอาคารใหม่ ผ้าป่านักเรียนศิษย์เก่า และงานนิทรรศการวิชาการ

พิธีทำบุญขึ้นอาคารใหม่ ผ้าป่านักเรียนศิษย์เก่า และงานนิทรรศการวิชาการ

ศรีกระนวนวิทยาคมติด 1 ใน 100 อันดับโรงเรียนที่ดีที่สุดในภาคอีสาน ปี 2556

ศรีกระนวนวิทยาคมติด 1 ใน 100 อันดับโรงเรียนที่ดีที่สุดในภาคอีสาน ปี 2556

การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

โรงเรียนสร้างคอมวิทยา อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี มาศึกษาดูงานในวันที่ 7 มีนาคม 2556

โรงเรียนสร้างคอมวิทยา อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี มาศึกษาดูงานในวันที่ 7 มีนาคม 2556

กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม  18 กุมภาพันธ์ 2556

กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 18 กุมภาพันธ์ 2556