ผลงานนักเรียน

ชื่นชมผลงาน นร. รักในเสียงดนตรีเข้าแข่งขัน รายการ “ไมค์ทองคำ หมอลำฝังเพชร”

ชื่นชมผลงาน นร. รักในเสียงดนตรีเข้าแข่งขัน รายการ “ไมค์ทองคำ หมอลำฝังเพชร”

ห้องสมุดโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม มอบรางวัลยอดนักอ่านประจำปี 2559

ห้องสมุดโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม มอบรางวัลยอดนักอ่านประจำปี 2559

ยินดีกับ สุณัฐพงศ์ นามศรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จากการประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติฯ

ยินดีกับ สุณัฐพงศ์ นามศรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จากการประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติฯ

พิธีมอบประกาศนียบัตรให้นักเรียน ชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2559

พิธีมอบประกาศนียบัตรให้นักเรียน ชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมการแข่งขันบาสเกตบอล ประเพณีปี 2559

กิจกรรมการแข่งขันบาสเกตบอล ประเพณีปี 2559

มอบรางวัลฟุตวอลเลย์

มอบรางวัลฟุตวอลเลย์

มอบเกียรติบัตรการประกวดห้องเรียนสะอาด ประจำปีการศึกษา 1/2559

มอบเกียรติบัตรการประกวดห้องเรียนสะอาด ประจำปีการศึกษา 1/2559

มอบเกียรติบัตรการทดสอบภาษาอังกฤษ

มอบเกียรติบัตรการทดสอบภาษาอังกฤษ

ประกวดบทเพลงรักแห่งแผ่นดิน 8 มิถุนายน 2557

ประกวดบทเพลงรักแห่งแผ่นดิน 8 มิถุนายน 2557

พิธีประกาศเจตนารมณ์ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 26 พฤษภาคม 2557

พิธีประกาศเจตนารมณ์ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 26 พฤษภาคม 2557