ผลงานนักเรียน

ยินดีกับ สุณัฐพงศ์ นามศรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จากการประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติฯ

ยินดีกับ สุณัฐพงศ์ นามศรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จากการประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติฯ

พิธีมอบประกาศนียบัตรให้นักเรียน ชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2559

พิธีมอบประกาศนียบัตรให้นักเรียน ชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมการแข่งขันบาสเกตบอล ประเพณีปี 2559

กิจกรรมการแข่งขันบาสเกตบอล ประเพณีปี 2559

มอบรางวัลฟุตวอลเลย์

มอบรางวัลฟุตวอลเลย์

มอบเกียรติบัตรการประกวดห้องเรียนสะอาด ประจำปีการศึกษา 1/2559

มอบเกียรติบัตรการประกวดห้องเรียนสะอาด ประจำปีการศึกษา 1/2559

มอบเกียรติบัตรการทดสอบภาษาอังกฤษ

มอบเกียรติบัตรการทดสอบภาษาอังกฤษ

ประกวดบทเพลงรักแห่งแผ่นดิน 8 มิถุนายน 2557

ประกวดบทเพลงรักแห่งแผ่นดิน 8 มิถุนายน 2557

พิธีประกาศเจตนารมณ์ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 26 พฤษภาคม 2557

พิธีประกาศเจตนารมณ์ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 26 พฤษภาคม 2557

รับรางวัลหน้าเสาธง กีฬาฟุตบอล 21 พฤษภาคม 2557

รับรางวัลหน้าเสาธง กีฬาฟุตบอล 21 พฤษภาคม 2557

ภาพนักเรียน ม.6 ภาพครึ่งตัวถ่ายเดี๋ยว ทำไวนิลติดหน้าโรงเรียน ปีจบการศึกษา 2557

ภาพนักเรียน ม.6 ภาพครึ่งตัวถ่ายเดี๋ยว ทำไวนิลติดหน้าโรงเรียน ปีจบการศึกษา 2557

· ผลงานนักเรียน