ผลงานครู ผู้บริหาร

ครู ศกว. ร่วมประชุมวิชาการการวิจัยด้านการคิด (Thinking Reserch Conference)

ครู ศกว. ร่วมประชุมวิชาการการวิจัยด้านการคิด (Thinking Reserch Conference)

ยินดีกับท่านรองวราวุธ สร้อยพิมาย รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ “รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2559”

ยินดีกับท่านรองวราวุธ สร้อยพิมาย รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ “รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2559”

พิธีกล่าวคำปฏิญาณเป็นครูที่ดี และกิจกรรมสาธารณประโยชน์

พิธีกล่าวคำปฏิญาณเป็นครูที่ดี และกิจกรรมสาธารณประโยชน์

กิจกรรมออกกำลังกายตามนโยบายของรัฐบาล

กิจกรรมออกกำลังกายตามนโยบายของรัฐบาล

มอบเกียรติบัตรการประกวดห้องเรียนสะอาด ประจำปีการศึกษา 1/2559

มอบเกียรติบัตรการประกวดห้องเรียนสะอาด ประจำปีการศึกษา 1/2559

พิธีรับถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพฯ

พิธีรับถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพฯ

แสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต

แสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต

ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.สมยศ รัตนถา ที่ได้รับเลื่อนวิทยะฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.สมยศ รัตนถา ที่ได้รับเลื่อนวิทยะฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

ประเมินครูผู้สอนดีเด่น 28 พฤษภาคม 2557

ประเมินครูผู้สอนดีเด่น 28 พฤษภาคม 2557

วอลเลย์บอลชายหาดศรีกระนวน คว้ารางวัลอันดับสอง ระดับประเทศ รายการ OBEC Young Beach Volleyball 2015 (มีคลิป)

วอลเลย์บอลชายหาดศรีกระนวน คว้ารางวัลอันดับสอง ระดับประเทศ รายการ OBEC Young Beach Volleyball 2015 (มีคลิป)