งานแนะแนว

พิธีมอบประกาศนียบัตรให้นักเรียน ชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2559

พิธีมอบประกาศนียบัตรให้นักเรียน ชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2559

สพม.25 ตรวจเยี่ยมงานแนะแนวโรงเรียน

สพม.25 ตรวจเยี่ยมงานแนะแนวโรงเรียน

· งานแนะแนว
แนะแนวอาชีพสู่อาเซียน 24 กรกฎาคม 2557

แนะแนวอาชีพสู่อาเซียน 24 กรกฎาคม 2557

· งานแนะแนว
งานแนะแนวอาชีพ 24 มกราคม 2557

งานแนะแนวอาชีพ 24 มกราคม 2557

· งานแนะแนว
แนะนำตัวนักเรียน ม.6 ปี 2558 สอบติดมหาวิทยาลัย

แนะนำตัวนักเรียน ม.6 ปี 2558 สอบติดมหาวิทยาลัย

· งานแนะแนว
ปัจฉิมนิเทศ ปี 2558 (วันอำลาสถาบัน 16 กุมภาพันธ์ 2558)

ปัจฉิมนิเทศ ปี 2558 (วันอำลาสถาบัน 16 กุมภาพันธ์ 2558)

เปิดประตูสู่โลกกว้าง พี่สู่น้อง “เรารักศรีกระนวน” ประจำปี 2558

เปิดประตูสู่โลกกว้าง พี่สู่น้อง “เรารักศรีกระนวน” ประจำปี 2558

· งานแนะแนว
นิทรรศการ เปิดประตูสู่โลกกว้างและตลาดนัดอุดมศึกษา

นิทรรศการ เปิดประตูสู่โลกกว้างและตลาดนัดอุดมศึกษา

· งานแนะแนว
กิจกรรม แสดงความยินดีกับรุ่นพี่ ม.6 ที่สอบเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัย ได้ในปี 2558

กิจกรรม แสดงความยินดีกับรุ่นพี่ ม.6 ที่สอบเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัย ได้ในปี 2558

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบติด มหา’ลัย รอบโควตา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบติด มหา’ลัย รอบโควตา