งานสังสรรค์ รื่นเริง

กิจกรรมการแข่งขันบาสเกตบอล ประเพณีปี 2559

กิจกรรมการแข่งขันบาสเกตบอล ประเพณีปี 2559

แสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต

แสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต

กีฬาครู 2557

กีฬาครู 2557

ปัจฉิมนิเทศ ปี 2558 (วันอำลาสถาบัน 16 กุมภาพันธ์ 2558)

ปัจฉิมนิเทศ ปี 2558 (วันอำลาสถาบัน 16 กุมภาพันธ์ 2558)

Happy New Year 2016 งานสังสรรค์ คณะครูและบุคลากร ศรีกระนวนวิทยาคม

Happy New Year 2016 งานสังสรรค์ คณะครูและบุคลากร ศรีกระนวนวิทยาคม

ภาพงานมุทิตาจิต ผอ.สมยศ อ.ดวงแข อ.จีรภัทร อ.ประดิษฐ์ และ อ.สาคร

ภาพงานมุทิตาจิต ผอ.สมยศ อ.ดวงแข อ.จีรภัทร อ.ประดิษฐ์ และ อ.สาคร

ภาพวันแซยิด ครบรอบ 60 ปีของ ผู้อำนวยการ สมยศ รัตนถา

ภาพวันแซยิด ครบรอบ 60 ปีของ ผู้อำนวยการ สมยศ รัตนถา

งานเลี้ยงปีใหม่โรงเรียน

งานเลี้ยงปีใหม่โรงเรียน

งานเกษียณ คุณครูสุมิตร ศิลาเกษ และนักการ อนันต์ ภูมิพัฒน์

งานเกษียณ คุณครูสุมิตร ศิลาเกษ และนักการ อนันต์ ภูมิพัฒน์

คณะครู ร่วมอวยพร ผอ.สมยศ รัตนถา เนื่องในวันคล้ายวันเกิด 11 มิ.ย. 57

คณะครู ร่วมอวยพร ผอ.สมยศ รัตนถา เนื่องในวันคล้ายวันเกิด 11 มิ.ย. 57