งานวิชาการ

พิธีมอบประกาศนียบัตรให้นักเรียน ชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2559

พิธีมอบประกาศนียบัตรให้นักเรียน ชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2559

รับการประเมินตรวจเยี่ยมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2559 วันที่ 6 กรกฏาคม 2559

รับการประเมินตรวจเยี่ยมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2559 วันที่ 6 กรกฏาคม 2559

แนะแนวประชาสัมพันธ์นักเรียน “ห้องเรียนพิเศษ”

แนะแนวประชาสัมพันธ์นักเรียน “ห้องเรียนพิเศษ”

ปัจฉิมนิเทศ ปี 2558 (วันอำลาสถาบัน 16 กุมภาพันธ์ 2558)

ปัจฉิมนิเทศ ปี 2558 (วันอำลาสถาบัน 16 กุมภาพันธ์ 2558)

ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558

ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558

· งานวิชาการ
การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครู สู่ครูมืออาชีพ สหวิทยาเขตน้ำพอง-กระนวน

การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครู สู่ครูมืออาชีพ สหวิทยาเขตน้ำพอง-กระนวน

ภาพการประเมินผลการบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล

ภาพการประเมินผลการบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล

ตารางสอบระหว่างภาค ภาคเรียนที่ 1/2558

ตารางสอบระหว่างภาค ภาคเรียนที่ 1/2558

ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2558

ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2558