งานปกครอง

ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 2559

ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 2559

· งานปกครอง
โครงการอบรม รณรงค์ 3 เสพ เสพโซเชียล เสพความรุนแรง เสพยาเสพติด

โครงการอบรม รณรงค์ 3 เสพ เสพโซเชียล เสพความรุนแรง เสพยาเสพติด

โครงการขับขี่ปลอดภัยสวมใส่หมวกกันน็อค

โครงการขับขี่ปลอดภัยสวมใส่หมวกกันน็อค

· TO BE NUMBER ONE, งานปกครอง
โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมร่วมรณรงค์ร่วมใจกันไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติ 7 สิงหาคม

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมร่วมรณรงค์ร่วมใจกันไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติ 7 สิงหาคม

พิธีประกาศเจตนารมณ์ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 26 พฤษภาคม 2557

พิธีประกาศเจตนารมณ์ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 26 พฤษภาคม 2557

เลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557

เลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557

เลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปี 2558

เลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปี 2558

· งานปกครอง
รับโล่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการ “สตาร์ทอย่างมีสติ ขับขี่อย่างมีวินัย สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์”

รับโล่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการ “สตาร์ทอย่างมีสติ ขับขี่อย่างมีวินัย สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์”

ภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินการห้องเรียนสีขาว และ To Be Number One

ภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินการห้องเรียนสีขาว และ To Be Number One

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ภายใต้แนวคิด “คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด”

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ภายใต้แนวคิด “คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด”