งานธุรการ

พิธีบายศรีสู่ขวัญ คุณครูที่มีวาระเกษียณอายุราชการในปี 2559

พิธีบายศรีสู่ขวัญ คุณครูที่มีวาระเกษียณอายุราชการในปี 2559

ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2558

ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2558

รูปการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558

รูปการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558

ทำบุญเลี้ยงพระ และงานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิด ผอ.สมยศ รัตนถา

ทำบุญเลี้ยงพระ และงานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิด ผอ.สมยศ รัตนถา

หลักการจัดเก็บเงินของโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ประจำปีการศึกษา  2556

หลักการจัดเก็บเงินของโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2556

ยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการคนใหม่ รองฯณัฐวุฒิ ศักดิ์คำดวง เข้าสู่โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ด้วยความยินดียิ่ง

ยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการคนใหม่ รองฯณัฐวุฒิ ศักดิ์คำดวง เข้าสู่โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ด้วยความยินดียิ่ง

คณะครู-บุคลากรโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมร่วมถวายพระพรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ปี 2555

คณะครู-บุคลากรโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมร่วมถวายพระพรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ปี 2555

งานฉลองปีใหม่โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

งานฉลองปีใหม่โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

คณะครูร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ๒๕๕๕

คณะครูร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ๒๕๕๕