กลุ่มสาระฯสุขศึกษา

อบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นของนักเรียนพยาบาลสนาม ประจำปีการศึกษา 2560

อบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นของนักเรียนพยาบาลสนาม ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีกล่าวคำปฏิญาณเป็นครูที่ดี และกิจกรรมสาธารณประโยชน์

พิธีกล่าวคำปฏิญาณเป็นครูที่ดี และกิจกรรมสาธารณประโยชน์

กิจกรรมออกกำลังกายตามนโยบายของรัฐบาล

กิจกรรมออกกำลังกายตามนโยบายของรัฐบาล

มอบรางวัลฟุตวอลเลย์

มอบรางวัลฟุตวอลเลย์

มอบรางวัลทายผล ฟุตบอลโลก 23 กรกฎาคม 2557

มอบรางวัลทายผล ฟุตบอลโลก 23 กรกฎาคม 2557

พิธีประกาศเจตนารมณ์ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 26 พฤษภาคม 2557

พิธีประกาศเจตนารมณ์ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 26 พฤษภาคม 2557

รับรางวัลหน้าเสาธง กีฬาฟุตบอล 21 พฤษภาคม 2557

รับรางวัลหน้าเสาธง กีฬาฟุตบอล 21 พฤษภาคม 2557

โรงเรียนศรีกระนวน ปะทะแข้งกับโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์

โรงเรียนศรีกระนวน ปะทะแข้งกับโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์

โครงการอบรมแกนนำ อย.น้อย โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 9 กันยายน 2558

โครงการอบรมแกนนำ อย.น้อย โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 9 กันยายน 2558

2 นักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดทีมศรีกระนวนคว้าแชมป์จังหวัด

2 นักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดทีมศรีกระนวนคว้าแชมป์จังหวัด