กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา

7 กรกฏาคม 2560 รร.จัดอบรมนักเรียนแกนนำโรงเรียนคุณธรรม

7 กรกฏาคม 2560 รร.จัดอบรมนักเรียนแกนนำโรงเรียนคุณธรรม

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา

วันครู ครั้งที่ 61 (16 มกราคม 2560)

วันครู ครั้งที่ 61 (16 มกราคม 2560)

พิธีบายศรีสู่ขวัญ คุณครูที่มีวาระเกษียณอายุราชการในปี 2559

พิธีบายศรีสู่ขวัญ คุณครูที่มีวาระเกษียณอายุราชการในปี 2559

กิจกรรม Asean Day 2016

กิจกรรม Asean Day 2016

พิธีรับถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพฯ

พิธีรับถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพฯ

กิจกรรมวันแม่ประจำปี 2559

กิจกรรมวันแม่ประจำปี 2559

ถวายพระพร คล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

ถวายพระพร คล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

แห่เทียนเข้าพรรษา 10 กรกฏาคม 2557

แห่เทียนเข้าพรรษา 10 กรกฏาคม 2557

โครงการอบรมจริยธรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558

โครงการอบรมจริยธรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558