กลุ่มสาระฯศิลปะ

ยินดีกับ สุณัฐพงศ์ นามศรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จากการประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติฯ

ยินดีกับ สุณัฐพงศ์ นามศรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จากการประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติฯ

พิธีรับถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพฯ

พิธีรับถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพฯ

ประกวดบทเพลงรักแห่งแผ่นดิน 8 มิถุนายน 2557

ประกวดบทเพลงรักแห่งแผ่นดิน 8 มิถุนายน 2557

กลุ่มสาระฯ ศิลปะ รับรางวัลหน้าเสาธง งาน Excellent Fair

กลุ่มสาระฯ ศิลปะ รับรางวัลหน้าเสาธง งาน Excellent Fair

· กลุ่มสาระฯศิลปะ
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนมอบรางวับหน้าเสาธง 3 กิจกรรม ประกอบด้วย ธนาคารโรงเรียน เขตพื้นที่ และวงดนตรีพื้นเมือง

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนมอบรางวับหน้าเสาธง 3 กิจกรรม ประกอบด้วย ธนาคารโรงเรียน เขตพื้นที่ และวงดนตรีพื้นเมือง

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมได้รับรางวัลชนะเลิศ สถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประจำปี 2558

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมได้รับรางวัลชนะเลิศ สถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประจำปี 2558

คณะครู อุดรพัฒนาการ ดูงาน กลุ่มสาระฯวิทย์และศิลปะ

คณะครู อุดรพัฒนาการ ดูงาน กลุ่มสาระฯวิทย์และศิลปะ

ภาคภูมิ ละครขวา คว้าเหรียญทองระดับประเทศ

ภาคภูมิ ละครขวา คว้าเหรียญทองระดับประเทศ

งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62 ในระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2556

งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62 ในระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2556

ทีมนาฎมวยไทยศรีกระนวนวิทยาคม เผยแพร่นาฎมวยไทยที่ประเทศจีน วันที่ 14-19 กันยายน 2553

ทีมนาฎมวยไทยศรีกระนวนวิทยาคม เผยแพร่นาฎมวยไทยที่ประเทศจีน วันที่ 14-19 กันยายน 2553