กลุ่มสาระฯวิทย์

ประเมินครูผู้สอนดีเด่น 28 พฤษภาคม 2557

ประเมินครูผู้สอนดีเด่น 28 พฤษภาคม 2557

กิจกรรมรับน้องห้องเรียนพิเศษรุ่นที่ 2 โดยรุ่นพี่รุ่นที่ 1

กิจกรรมรับน้องห้องเรียนพิเศษรุ่นที่ 2 โดยรุ่นพี่รุ่นที่ 1

กิจกรรมติวเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ O-NET ของนักเรียน ม.3

กิจกรรมติวเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ O-NET ของนักเรียน ม.3

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มอบรางวัลกิจกรรมสัปดาห์วิทยาสตร์ 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มอบรางวัลกิจกรรมสัปดาห์วิทยาสตร์ 2557

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

คณะครู อุดรพัฒนาการ ดูงาน กลุ่มสาระฯวิทย์และศิลปะ

คณะครู อุดรพัฒนาการ ดูงาน กลุ่มสาระฯวิทย์และศิลปะ

บทคัดย่องานวิจัย สินีนาฏ ภูมีศรี

บทคัดย่องานวิจัย สินีนาฏ ภูมีศรี

ฟินสุดๆ บนรางรถไฟ

“นิตร้า ทราเวล” คณะทัวร์กลุ่มสาระวิทย์ ครู และนักเรียน กว่า 50 ชีวิตล่องเมืองกาญจน์

การมอบรางวัล กิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 (วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2556)

การมอบรางวัล กิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 (วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2556)

ภาพกิจกรรมงานวันวิทยาศาสตร์ประจำปี 2556 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

ภาพกิจกรรมงานวันวิทยาศาสตร์ประจำปี 2556 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

· กลุ่มสาระฯวิทย์