กลุ่มสาระฯภาษาไทย

ภาพกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2559

ภาพกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2559

ภาพกิจกรรมวันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2558

ภาพกิจกรรมวันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2558

ประกาศ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอก ภาษาไทย

ประกาศ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอก ภาษาไทย

สัปดาห์วันภาษาไทย ประจำปี 2557

สัปดาห์วันภาษาไทย ประจำปี 2557

สุนทรภู่ กวีเอกของโลก ปีการศึกษา 2557

สุนทรภู่ กวีเอกของโลก ปีการศึกษา 2557

การมอบรางวัล กิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 (วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2556)

การมอบรางวัล กิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 (วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2556)

วันสุนทรภู่ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 26 มิถุนายน 2556

วันสุนทรภู่ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 26 มิถุนายน 2556

ภาพกิจกรรมวันสุนทรภู่ ปี 2555 วันที่ 26 มิถุนายน 2555

ภาพกิจกรรมวันสุนทรภู่ ปี 2555 วันที่ 26 มิถุนายน 2555