กลุ่มสาระฯคณิต

แข่งขันคณิตคิดเร็ว

แข่งขันคณิตคิดเร็ว

· กลุ่มสาระฯคณิต
มอบรางวัลสัปดาห์คณิตศาสตร์ 21 กันยายน 2558

มอบรางวัลสัปดาห์คณิตศาสตร์ 21 กันยายน 2558

· กลุ่มสาระฯคณิต
กิจกรรมรับน้องห้องเรียนพิเศษรุ่นที่ 2 โดยรุ่นพี่รุ่นที่ 1

กิจกรรมรับน้องห้องเรียนพิเศษรุ่นที่ 2 โดยรุ่นพี่รุ่นที่ 1

กิจกรรมติวเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ O-NET ของนักเรียน ม.3

กิจกรรมติวเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ O-NET ของนักเรียน ม.3

ภาพกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2558

ภาพกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2558

· กลุ่มสาระฯคณิต
โครงการแข่งขันคณิตคิดเร็ว โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ประจำปี 2558

โครงการแข่งขันคณิตคิดเร็ว โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ประจำปี 2558

· กลุ่มสาระฯคณิต
ค่ายคณิตศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2556 โดยกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

ค่ายคณิตศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2556 โดยกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

· กลุ่มสาระฯคณิต
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์จัดการแข่งขัน คณิตคิดเร็ว MATHSCHALLENGE 2013

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์จัดการแข่งขัน คณิตคิดเร็ว MATHSCHALLENGE 2013

ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันเกมส์คณิตศาสตร์ออนไลด์ “TARO MATH Tournament2013” ชิงเงินรางวัลกว่า750,000บาท

ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันเกมส์คณิตศาสตร์ออนไลด์ “TARO MATH Tournament2013” ชิงเงินรางวัลกว่า750,000บาท

การอบรมเชิงปฏิบัติการ (สอนจริง) การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ ทั้ง 4 รุ่น

การอบรมเชิงปฏิบัติการ (สอนจริง) การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ ทั้ง 4 รุ่น